مقصد بعدی سفر استانی رئیسی مشخص شد

رئیس جمهور در بیست و هفتمین سفر استانی خود این هفته به استان کردستان سفر می‌کند.
تصویر مقصد بعدی سفر استانی رئیسی مشخص شد

به گزارش پرسون، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این هفته پنجشنبه (۱۶ تیر) به استان کردستان سفر می‌کند.

این سفر استانی بیست و هفتمین سفر رئیس جمهور به استان های کشور است. همچنین در این سفر معاونین و وزرای دولت رئیس جمهور را همراهی می‌کنند.

404176