کتاب هنر مصر راهی بازار کتاب شد

کتاب هنر مصر به قلم محمد علی دانش صدیق توسط نشر آذینه گل مهر با قیمت ۹۰ هزار تومان منتشر شد.
تصویر کتاب هنر مصر راهی بازار کتاب شد

به گزارش پرسون، این کتاب کاربردی در ۱۸۷ صفحه به صورت روشن و مشخص تاریخ و هنر مصر باستان را مورد مطالعه قرار داده است. درکتاب حاضر به بررسی هنر و تمدن مصر باستان پرداخته و شهر های مختلف از جمله تبس، جیزه، سقاره و قاهره مورد ارزیابی قرارگرفته است.
محمد علی دانش صدیق دانشجوی دکتری هنر است و از وی پیشتر کتابهای" المان های مهم شهری در هویت بخشی به کلانشهر استانبول" ، "هنر دیجیتال" و "نقوش در سفالینه های ایرانی" به چاپ رسیده بود.

403203