تکیه رئیس اتاق تعاون ایران بر صندلی هیئت مدیره اتحادیه جهانی تعاون

در مجمع عمومی اتحادیه جهانی تعاون (ICA)، بهمن عبداللهی با کسب اکثریت آراء به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی تعاون انتخاب شد.
تصویر تکیه رئیس اتاق تعاون ایران بر صندلی هیئت مدیره اتحادیه جهانی تعاون

به گزارش پرسون، در این مجمع که نمایندگان بیش از 110 کشور دنیا حضور داشتند بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران توانست در یک رقابت جهانی و با پیشی گرفتن از کشورهای صاحب نفوذ و قدرتمند در عرصه نهضت تعاون جهان، در میان اعضاء منتخب دوره جدید هیئت مدیره اتحادیه جهانی قرار گیرد.

گفتنی است برای اولین بار در تاریخ اتحادیه جهانی تعاون، رئیس اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش تعاون کشورمان موفق به اخذ کرسی هیئت مدیره اتحادیه جهانی شد.

بر اساس این گزارش انتخابات هیئت مدیره اتحادیه جهانی تعاون شامگاه روز دوشنبه 30 خرداد 1401 سالجاری در شهر سویا کشور اسپانیا برگزار شد.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

402443