حدیث روز

حدیث حضرت فاطمه «ع» درباره دو خصلت انسان ها

حضرت فاطمه علیهاالسلام در روایتی به دو خصلت مهم برای انسان ها اشاره کردند.
تصویر حدیث حضرت فاطمه «ع» درباره دو خصلت انسان ها

به گزارش پرسون، روایت زیر از کتاب «دلائل الإمامه» آمده است.

حضرت فاطمه علیهاالسلام:

خِیارِکُم ألیَنُکُم مَناکِبَهُ و أکرَمُهُم لِنِسائِهِم

بهترین شما کسانی اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامی می دارند.

دلائل الإمامه، ص ۷۶

منبع: حوزه

402296