نائب رئیس شورای شهر رشت در پاسخ به سوال پرسون:

دریافتی اعضای شورا 6 میلیون تومان/ با موضوع شفافیت حقوق مدیران شهری موافقم

نائب رئیس شورای شهر رشت گفت: زیرساخت های خدمات الکترونیک باید به سویی برود که شهروندان بتوانند با دسترسی به یک سامانه از حقوق و مزایای دریافتی مدیران شهری مطلع شوند.
تصویر دریافتی اعضای شورا 6 میلیون تومان/ با موضوع شفافیت حقوق مدیران شهری موافقم

به گزارش پرسون، مجید عزیزی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: دریافتی اعضای شورای شهر رشت در حال حاضر به صورت میانگین ماهانه 6 میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر حق الجلسه دریافت می کنند گفت: عضو شورای شهر حقوق نمی گیرد بلکه بابت فعالیت در شورای شهر حق الجلسه دریافت می کند؛ این میزان در حال حاضر با کسر مالیات و سایر کسورات برای اعضای عادی شورا 6 میلیون تومان و برای اعضایی که دارای ایثارگری هستند به دلیل معافیت از پرداخت مالیات مقداری بیشتر است.

نائب رئیس شورای شهر رشت عنوان کرد: اعضایی که در جلسات کمیسیون ماده100 نیز حضور پیدا می کنند مشمول دریافت حق الجلسه شده و برای این حضور نیز بین 10 تا 12 میلیون تومان دریافتی دارند.

عزیزی با تاکید بر اینکه در حوزه شفافیت بسیار عقب هستیم گفت: صحبت از شفافیت در حوزه حقوق و مزایای مدیران یا مسائلی چون پیمانکاری و پروژه های عمرانی نیاز به زیرساخت های اساسی در حوزه خدمات الکترونیک به شهروندان دارد؛ باید گفت در این زمینه بسیار عقب هستیم.

وی ادامه داد: در صورت تحقق طرح ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان می توانیم در گام دوم به منظور دسترسی همگانی شهروندان به مسائل مالی مدیریت شهری اعم از حقوق و مزایای مدیران و سایر فعالیت های مالی این موارد را در آن سامانه بارگذاری کنیم تا همه بدانند که مدیران شهرشان چقدر حقوق میگیرند.

نائب رئیس شورای شهر رشت با تاکید بر قبول اصل شفافیت بیان داشت: در فضایی همچون مدیریت شهری هیچکس تافته جدابافته نیست و باید مشخص شود که چه افرادی حقوق نامتعارف و چه افرادی حقوق کمتر نسبت به تلاششان دریافت می کنند.

عزیزی ادامه داد: براساس مصوبات و قوانین، شاخص هایی برای تعیین حقوق و دریافت مزایا تعیین شده که مدیریت شهری به آن باید اهتمام ویژه ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه در ایجاد زیرساخت های ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان بسیار عقب هستیم گفت: اگر سیستم متمرکز مدیریت شهری در یک سامانه به ارائه خدمات بپردازد می توان مردم را به صورت شفاف از این مسائل مطلع کنیم.

انتهای پیام////

402038