به این دلایل افراد کم شنوا می‌شوند

کم شنوایی، اگرچه اغلب در انسان به کندی رخ می‌دهد، اما بسیار شایع است و هرچند بیشتر در کهنسالی رخ می‌دهد، اما امروز جوانان را نیز درگیر کرده است.
تصویر به این دلایل افراد کم شنوا می‌شوند

به گزارش پرسون، اختلال شنوایی ممکن است ناشی از موارد زیر باشد:

۱. آسیب به گوش داخلی

سر و صدای بلند ممکن است منجر به پارگی مویرگ‌ها و سلول‌های عصبی حلزون شود و زمانی که این سلول‌ها آسیب ببینند، این امر بر ارسال سیگنال‌های الکتریکی به مغز و در نتیجه کاهش شنوایی تأثیر می‌گذارد.

۲. تجمع جرم گوش

تجمع جرم گوش در آن می‌تواند دسترسی به کانال آن را مسدود کند و در نتیجه از هدایت امواج صوتی جلوگیری کند، در این صورت تمیز کردن جرم گوش برای بازگرداندن توانایی شنوایی کافی است.

۳. عفونت گوش یا رشد تومور

این بیماری‌ها ممکن است بیشتر در گوش میانی و خارجی ایجاد شوند و گاهی اوقات می‌توانند به کم شنوایی کامل منجر شوند.

۴. پارگی پرده گوش یا سوراخ شدن پرده تمپان

این وضعیتی است که می‌تواند منجر به انفجار صدا‌های بلند یا تغییرات ناگهانی در فشار گوش شود، شرایطی که بر توانایی شنیدن تأثیر می‌گذارد.

399975