رفتار متولدین هر ماه در مقابل فردی که دوستش ندارند

همه ی ما با افرادی برخورد کرده ایم که حس خوبی نسبت به او نداشته ایم و هنگام هم نشینی با آن فرد خصوصیاتی را بروز می دهیم که با متولدین ماه تولدمان یکسان است.
تصویر رفتار متولدین هر ماه در مقابل فردی که دوستش ندارند

به گزارش پرسون، احتمالاً همه ما در طول زندگی حداقل با یک نفر مواجه شده ایم که از هم نشینی با او احساس خوبی نداشتیم. این حس تنفر و دوست نداشتن باعث می‌ شود که هر کدام رفتار متفاوتی از خودمان نشان دهیم که این موضوع تا حد زیادی بستگی به ماهی دارد که در آن متولد شده ایم.

فروردین

فروردین ماهی ها زمانی که از کسی خوش شان نیاید، نمی‌ توانند ادب را در برابر او را رعایت کنند و تا جایی که می توانند، از طرف مقابل فاصله می گیرند، زیرا اگر کنارش باشند، حس منفی زیادی دارند و این فاصله هم از لحاظ احساسی و هم از لحاظ جسمی اتفاق می‌ افتد.

اردیبهشت

اگر اردیبهشت ماهی ها کسی را دوست نداشته باشند، هرگز رفتار احساسی و مهربانی در برابر او از خودشان نشان نمی دهند و این دوست نداشتن از طریق رفتار آن‌ ها مشخص می شود. خیلی راحت آن شخص را نادیده می گیرند و برای شان فرقی ندارد که او چقدر می‌ خواهد خودش را ثابت کند؛ در هر صورت از طرف اردیبهشتی ها نادیده گرفته خواهد شد.

خرداد

خرداد ماهی ها سعی می کنند از کسانی که دوست شان ندارند فاصله بگیرند اما گاهی اوقات دل شان برای این افراد می سوزد. شاید هر روز با افرادی که از آن ها متنفر هستند؛ مواجه شوند اما اصلاً به روی خودشان نیاورند.

تیر

تیر ماهی ها از کسی نفرت ندارند اما اگر کسی را دوست نداشته باشند؛ خیلی خوب این احساس را به او نشان می دهند و خیلی راحت با او صحبت می کنند. گاهی اوقات هم این حس دوست نداشتن را نادیده می‌ گیرند و سعی می‌ کنند که خود دار باشند.

مرداد

مرداد ماهی ها اصلا نمی توانند خودداری کنند؛‌ زمانی که کسی را دوست نداشته باشند، اصلا حس خوبی در کنار او ندارند و حتی ممکن است با او جر و بحث کنند و شرایط برای خودشان و آن ها خیلی سخت سپری خواهد شد.

شهریور

شهریور ماهی ها وقتی برای تنفر داشتن از دیگران ندارند و این کار را بیهوده می دانند و همیشه سعی می کنند که نیمه پر لیوان را ببینند؛ اما اگر کسی باشد که هرگز او را دوست نداشته باشند، باز هم خیلی راحت با او رفتار می کنند و هرگز این موضوع را به روی خود نمی آورند.

مهر

زمانی که مهر ماهی ها در کنار کسی هستند که از او بدشان می آید، او را شبیه به بچه می بینند؛ یعنی نادان فرض می کنند. گاهی اوقات هم ممکن است از لحاظ کلامی به آن ها حرف طعنه دار بزنند.

آبان

آبان ماهی ها خیلی رک و صریح صحبت می کنند. اگر کسی را دوست نداشته باشند، خیلی راحت به او می گویند تا طرف مقابل هم با این قضیه کنار بیاید و اصلاً هم از این کارشان احساس پشیمانی نمی کنند‌.

آذر

آذر ماهی ها عقیده دارند که اگر کسی را دوست ندارید، نباید برایش زمان و انرژی بگذارید و اصلاً نباید به این مسئله توجه کنید که از کسی تنفر دارید، بلکه باید زندگی خودتان را پیش ببرید و ذهن تان را هم درگیر نکنید.

دی

دی ماهی ها افرادی هستند که نمی توانند بی عدالتی را تحمل کنند. اگر فردی در برابرشان باشد که او را دوست ندارند، خیلی راحت حرف شان را می زنند و هرگز چاپلوسی نمی کنند و از دو رویی متنفر می باشند.

بهمن

بهمن ماهی ها به راحتی از کسی بدشان نمی آید، زیرا خیلی به دیگران توجه نمی کنند اما اگر کسی را دوست نداشته باشند؛ از او فاصله می‌ گیرند و عقیده دارند که اشکالی ندارد اگر طرف مقابل متوجه این موضوع شود.

اسفند

اسفند ماهی ها زمانی که کسی را دوست نداشته باشند، در برابر صبور هستند. سعی می‌ کنند این موضوع را پنهان کنند اما ممکن است به یکباره همه چیز تغییر کند و صبر خود را از دست بدهند و خیلی راحت به طرف مقابل بگویند که هرگز او را دوست ندارند.

398345