جلوه «بهار» در تابلوهای نقاشی جهان

در گزارش پیش رو که در سایت الجزیره منتشر شده، با چند تابلو که به بهار و زیبایی‌های طبیعت در این فصل پرداخته‌اند، آشنا می‌شوید:

تصویر جلوه «بهار» در تابلوهای نقاشی جهان

به گزارش پرسون، در بسیاری از آثار هنری ردی از فصل زیبای بهار وجود دارد؛ خواه قطعه‌ای موسیقی باشد، یا ترانه‌ای شورانگیز و یا قصیده‌ای عاشقانه. اما بهار را به واسطه زیبایی‌های بصری که دارد می توان یکی از موضوعات پرتکرار تابلوهای نقاشی در ادوار مختلف تاریخی دانست که هیچگاه تکراری نمی شود.

کلود مونه ـ نقاش فرانسوی و پیشگام مکتب امپرسیونیسم ـ در تابلو زیر (Spring time) که در سال ۱۸۷۳ آن را ترسیم کرده، تصویری زیبا از بهار را به نمایش گذاشته است. در این تابلو، آسمان صاف و آبی و درختان سبز و پرشکوفه هستند. رنگ های زیبای بهاری در این تابلو هنرمندانه با هم آمیخته‌اند.

در مکتبی که آثار مونه به آن تعلق دارد، به احساسات و عواطف بیش از واقعیت توجه دارد و تعبیرش از عناصر هم بر همین اساس است. مونه چند سال بعد از این تابلو یعنی در سال ۱۸۸۱ تابلو دیگری به نام «مزرعه خشخاش» را با موضوع بهار ترسیم کرده است که در زیر می‌بینید:

آلفرد سیسلی، نقاش بریتانیایی متولد فرانسه، دیگر هنرمند امپرسیونیستی است که تابلوهایی با موضوع بهار دارد. در تابلو زیر که این نقاش در سال ۱۸۹۲ ترسیم کرده، خانه‌ای روستایی را در نزدیکی رودخانه و در میان مزرعه‌ای سرسبز ترسیم کرده است.

جان مارشال گمبل ـ نقاش آمریکایی (۱۹۵۷ ـ ۱۸۶۳) ـ یکی از نقاشانی است که توجه زیادی به گل ها و طبیعت داشته. او در چندین تابلو نقاشی به ترسیم مناظر زیبایی از طبیعت و بهار پرداخته است. آثار او بیشتر رئالیستی است اما او با احساست خود درخشندگی و لطافت را به آن ها اضافه می‌کند. تابلو زیر یکی از آثار اوست که بین سال‌های ۱۸۹۳ و ۱۹۰۶ ترسیم شده است. منظره‌ای زیبا و بهاری که با وجود اینکه خورشید در آن ترسیم نشده، گرمای آن در تابلو نقاشی حس می‌شود.

لویی ماری د شریور، نقاش فرانسوی ـ بیش از ۲۰۰ تابلو با موضوع بهار و گل‌ها دارد. تابلو زیر با نام «گلفروش در شانزه لیزه» یکی از آثار اوست که در سال ۱۸۹۵ ترسیم شده است. این نقاشی که نمایی بهاری از شهر است، دو زن را نمایش می‌دهد که یکی فروشنده گل و دیگری خریدار است. ظرافت در انتقال دقیق صحنه و استفاده از رنگ های درخشان و زیبا از ویژگی‌های آثار این هنرمند است.

منبع: ایسنا

397087