خبر مهم وزیر آموزش درباره سهمیه جذب دانشگاه فرهنگیان

افزایش ۱۰۰ درصدی سهمیه جذب دانشگاه فرهنگیان هر روز جدی تر می شود.
تصویر خبر مهم وزیر آموزش درباره سهمیه جذب دانشگاه فرهنگیان

به گزارش پرسون، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفت: توافقی با وزیر علوم صورت گرفته است که ۲۵ هزار سهمیه دیگر به دانشگاه فرهنگیان اضافه کنیم و یک سری تبدیل وضعیت ها را بر اساس قانون تعیین تکلیف مجلس داشتیم که اینها را انجام دادیم تا مقداری از جهت کمی بتوانیم به این توازن رسیده و بخشی از کمبودها را جبران کنیم.

وزیر آموزش و پرورش قول جذب ۵٠ هزار نفر از کنکور سراسری را داد.

397060