حدیث روز

عملی که مایه نابودی انسان خواهد شد

امام صادق علیه السلام در روایتی به عملی که مایه نابودی انسان خواهد شد، اشاره کرده‌اند.
تصویر عملی که مایه نابودی انسان خواهد شد

به گزارش پرسون، روایت زیر را از کتاب «کافی» بخوانید.

امام صادق علیه ‏السلام:

مَن طَلَبَ الرئاسةَ هَلَکَ

هر که جویای ریاست باشد، نابود شود.

الکافی: ۲/۲۹۷/۲

منبع: حدیث

396714