دولت مصمم به اصلاح نظام اقتصادی کشور

سخنگوی دولت گفت: اقتصاد کشور باید به مسیر صحیح باز گردد و فشار به مردم خصوصاً اقشار ضعیف‌تر جبران شود.
تصویر دولت مصمم به اصلاح نظام اقتصادی کشور

به گزارش پرسون، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد گذشته اثری جز تورم فزاینده و فشار بیشتر به مردم ندارد.

سخنگوی دولت در پایان مطلب خود آورده است: دولت مصمم به اصلاح نظام اقتصادی کشور از اقتصاد رانتی به اقتصاد مردمی و عدالت محور است.

منبع: مهر

396463