اگر قوز قرنیه دارید؛ نگران نباشید

رئیس پژوهشکده چشم و علوم بینایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: قوز قرنیه باعث کوری نمی‌شود و ‌احتمال‬ انتقال بیماری به فرزندان وجود دارد.
تصویر اگر قوز قرنیه دارید؛ نگران نباشید

به گزارش پرسون، محمد علی جوادی افزود: قوز قرنیه با افزایش شعاع انحناء آن به صورت نامتقارن منجر به نزدیک بینی توام با آستیگماتیسم نامنظم و در نتیجه کاهش دید می‌شود و سن شروع این بیماری عمدتا دهه دوم و سوم زندگی است.

وی با بیان اینکه قوز قرنیه یک بیماری پیشرونده بوده ولی شدت پیشرفت در دهه سوم و چهارم کاهش می‌یابد، اظهار داشت: شیوع بیماری با انجام غربالگری برای انجام اعمال جراحی قرنیه (اصلاح نزدیک بینی و دوربینی) و پیدایش دستگاه‌های تشخیصی جدید رو به افزایش است.

جوادی تصریح کرد: قوز قرنیه تا ۲ درصد از جمعیت را درگیر می‌کند و التهاب شدید سطح چشم و مالش دائم آن (ورم بهاره) نیز می‌تواند موجب ایجاد این بیماری شود، بیماری قوز قرنیه کور کننده نیست ولی می تواند باعث معلولیت بینایی شود.

این چشم پزشک افزود: از مالش چشم ها باید خودداری شود. در مواردی که بیماری زمینه ای ورم ملتحمه بهاره نیز وجود دارد که توام با خارش شدید چشم بوده و استفاده از لنز تماسی روش بسیار موثری در بازیابی دید بوده و شاید تنها روشی است که دید کاملاً طبیعی برای بیمار ایجاد می‌کند و هزینه آن نسبتاً ارزان و بازیابی دید خیلی خوب است.

جوادی تصریح کرد: در صورتی که روش‌های درمانی پاسخگوی ایجاد دید مناسب برای بیمار نباشد، به عنوان آخرین راه حل عمل پیوند قرنیه توصیه می‌شود که به صورت لایه‌ای و کامل انجام می‌شود ولی قبل از انجام عمل باید به بیمار تفهیم شود که پس از عمل کسب دید مناسب در بیشتر مواقع با استفاده از عینک ممکن است و بدون استفاده از عینک دید طبیعی به ندرت حاصل می‌شود.

396241