آشنایی با آداب و رسوم

از مراسم تکم گردانی چه می دانید؟

تکم گردانی تشریح جنبه ‏های‏ فلسفی آن در جامعه سنتی آذربایجان به خصوص اردبیل و زنجان تا حد قداست پیش رفته و یکی از مراسمی‏ است که با تأثیرپذیری از بازی‏های گوسانی و باورهای منطقه‏ای شکل گرفته و قوام یافته است که در ادامه درباره آن می خوانید.
تصویر از مراسم تکم گردانی چه می دانید؟

به گزارش پرسون، تکم گردان های آذربایجان در آستانه نوروز باستانی، با عروسک های بز،"تکه" و ماجراهای شیرینش به استقبال بهار طبیعت و سال نو می روند.

تکم‏خوانی یا تکم گردانی که اصطلاحا به آن تکم اویونی و یا تکمچی اویونی نیز می‏گویند از مراسمی است که تا گذشته‏ های‏ نه چندان دوری در اواخر ماه اسفند اجرا می‏شده

تکم‌چی‌ها یا عروسک‌گردان‌های نوروزی، مژده دهنگان بهار و نوروز در مناطق آذربایجانی‌نشین بوده‌اند.

تکم گردانی یکی از آیین و سنت های رایج در آذربایجان در آستانه عید نوروز و سال نو خورشیدی است. تکه یا تکم واژه ای ترکی به معنای بز نر است و برگزارکننده این مراسم در حالی که عروسکی به شکل بز نر را در دست دارد و سر این بز را به این سو و آن سو تکان می دهد، شعر هایی شنیدنی درباره تکه و ماجرای او می خواند.

386976