حدیث روز

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره ذوب‌کننده خطاها

امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی به عملی که ذوب کننده خطاهاست، اشاره کرده‌اند.
تصویر حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره ذوب‌کننده خطاها

به گزارش پرسون، روایت زیر را از کتاب «غرر الحکم» بخوانید.

امام صادق علیه السلام:

الخُلقُ الحَسنُ یَمیثُ الخَطیئةَ کما تَمیثُ الشَّمسُ الجَلیدَ

خوش خویی گناه را ذوب می‌کند، همچنان که آفتاب یخ را.

الکافی: ج ۲، ص ۱۰۰، ح ۷

منبع: حوزه

379953