سخنگوی کاخ سفید مدعی شد؛

ایران با پیشنهادهای سازنده به وین نیامده بود!

سخنگوی کاخ سفید بعد از پایان دور جدید مذاکرات برجامی در وین گفت : رویکرد ایران در دور جدید مذاکرات، در راستای حل مسائل نبود وگر تهران متعهد به این مسیر بود، امکان دستیابی به راه‌حل وجود داشت.
تصویر ایران با پیشنهادهای سازنده به وین نیامده بود!

به گزارش پرسون، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید بعد از پایان دور جدید مذاکرات برجامی در وین گفت که جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا متعهد به بازگرداندن این کشور به پایبندی به تعهدات برجامی خود است.

وی افزود: بایدن معتقد است که جایگزین بهتری برای احیای برجام وجود ندارد و تأکید دارد که چنانچه ایران هم به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند باشد، راه حل در دسترس است.

ساکی مدعی شد که رویکرد ایران در دور جدید مذاکرات، در راستای حل مسائل نبود و آنها با پیشنهادهای سازنده به وین نیامده بودند.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: «اگر تهران متعهد به این مسیر بود، امکان دستیابی به راه‌حل وجود داشت».

جن ساکی بار دیگر ایران را به عدم همکاری با آژانس متهم کرده و گفت : این کشور هنوز نتوانسته درباره کاهش سطح همکاری‌ خود با این نهاد، به توافق دست یابد.

منبع : ایلنا

373785