صالحی در گفت‌وگو با پرسون:

اشتغالزایی در حوزه پتروشیمی معطل سرمایه‌گذاری است

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران بیان کرد: زمانی صنعت پتروشیمی در زمینه اشتغالزایی موفق می‌شود که برنامه‌های خود را اجرا و بازار هدف داشته باشیم. در بعد صادرات به دلیل عدم رابطه بانکی با کشورهای مقصد از اهداف تعیین شده دور شده‌ایم.
تصویر اشتغالزایی در حوزه پتروشیمی معطل سرمایه‌گذاری است

حمیدرضا صالحی، دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پرسون، بیان کرد: در مرحله افزایش ظرفیت در صنعت پتروشیمی قرار داریم، اگر این ظرفیت‌ها که در حال برنامه‌ریزی است، اجرایی شود، شغل ایجاد و درآمد ارزی و صادرات غیرنفتی کشور افزایش می‌یابد.

صالحی تصریح کرد: اگر طبق برنامه‌های موجود حرکت کنیم، محصولات پیچیده‌ای در صنعت پتروشیمی تولید و بازارهای بیشتر با رقبای کمتری برای ایران ایجاد و به موفقیت می‌رسیم. اما متأسفانه مدت زمانی است که برنامه‌های توسعه پتروشیمی محقق نشده و علت اصلی نیز عدم سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری در این بخش باید توسط بخش خصوصی انجام شود که به دلیل عدم ثبات قیمت‌ها سرمایه‌گذاران رغبتی به این کار ندارند.

وی افزود: در بخش مربوط به وزارت نفت، قیمت خوراک متغیر است و همین موضوع سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران ایرانی در فضای رقابتی و نسبت به قیمت‌های جهانی از گردونه خارج شوند، ضمن این که مشکلات مربوط به تأمین گاز و برق نیز به عنوان مسائل زیرساختی وجود دارد.

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران ادامه داد: اگر برنامه‌های عملیاتی محقق شود، صادرات نیز عمق می‌یابد، البته عدم ارتباط بانکی و رابطه با کشورهای مختلف به دلیل تحریم ها، سبب افت صادرات شده است.

صالحی گفت: زمانی صنعت پتروشیمی در زمینه اشتغالزایی موفق می‌شود که برنامه‌های خود را اجرا و بازار هدف داشته باشیم. تولید صرفا برای داخل کشور انجام نمی‌شود و در بعد صادرات نیز به دلیل عدم رابطه بانکی با کشورهای مقصد از اهداف تعیین شده دور شده‌ایم.

372513