پرونده ویژه پرسون: اما واگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش نهم

ارز ترجیحی حذف نمی‌شود/ مشکل اصلی پرداخت این ارز به مصرف کننده و یا تولیدکننده است

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عبارت حذف ارز 4200 تومانی صحیح نیست، ارز ترجیحی باقی می‌ماند و بحث اصلی اختصاص دلار دولتی به تولیدکننده و یا مصرف کننده اصلی می‌باشد.
تصویر ارز ترجیحی حذف نمی‌شود/ مشکل اصلی پرداخت این ارز به مصرف کننده و یا تولیدکننده است

پرویز اوسطی، نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی به خبرنگار پرسون، گفت: ارز ترجیحی برقرار است و تصمیمی در این زمینه در مجلس اتخاذ نشده است. بحث حذف ارز 4200 تومانی مطرح نیست و استفاده از این عبارت صحیح نمی‌باشد، چالش اصلی در رابطه با اختصاص این ارز در ابتدای حلقه به واردکننده و یا در انتهای آن و به مصرف کننده است.

اوسطی تصریح کرد: بررسی‌های لازم در این رابطه انجام و تصمیمی که به صلاح کشور باشد، اعمال می‌شود و راهکارهای منتهی به رانت و فساد قطعا توسط نمایندگان پذیرفته نمی‌شود.

وی افزود: بنابراین این ارز باقی می‌ماند و تصمیم در رابطه با اختصاص ارز دولتی به تولید کننده و یا مصرف کننده نهایی خواهد بود.

این نماینده مجلس در رابطه با اختصاص کارت اعتباری به مردم گفت: یکی از روش‌ها می‌تواند این موضوع باشد که البته باید بهترین راهکار درنظرگرفته شود.

369230