تصویب 100 طرح در سفر رئیس جمهوری به استان اردبیل

معاون اجرایی رئیس جمهوری از تصویب ۱۰۰ طرح در حوزه‌های مختلف در سفر هفته گذشته رئیس جمهوری به استان اردبیل خبر داد.
تصویر تصویب 100 طرح در سفر رئیس جمهوری به استان اردبیل

به گزارش پرسون، سید صولت مرتضوی گفت: از این تعداد ۲۴طرح مربوط به حوزه زیر بنایی، هشت طرح در حوزه صنعت و معدن، سه طرح در حوزه نفت و انرژی، هشت طرح در حوزه آب و خاک کشاورزی و پنج طرح نیز در حوزه اشتغال تصویب شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۱۶ طرح در حوزه بهداشت و درمان، ۲۱ طرح در حوزه فرهنگی و آموزشی و ۱۵طرح نیز در حوزه رفاه و اجتماعی جزء مصوبات سفر رئیس جمهوری بوده است.

آیت الله رئیسی ، تعدادی از معاونان رئیس جمهوری و وزرای دولت جمعه گذشته در هشتمین سفر استانی خود میهمان مردم اردبیل بودند.

منبع: ایرنا

367291