کتاب «نیما یوشیج (شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر)» در بازار کتاب

کتاب «نیما یوشیج (شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر)» به بازار کتاب آمد.
تصویر کتاب «نیما یوشیج (شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر)» در بازار کتاب

به گزارش پرسون، کتاب «نیما یوشیج شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر» اثری از عبدالمحمد آیتی است که در آن شرحی بر شعر نیما نوشته شده است. آیتی در این کتاب شرح نوشتن بر شعر نیما را به شیوه‌ای که بر شعر قدما شرح نوشته می‌شد، نوشته. نه به صورت تفسیر و تحلیل چنانکه برخی از اهل قلمی کرده‌اند و می‌کنند.

شرح نوشتن بر اشعار شعرا کاری است دیرین. شعر نیما از نوع اشعار معضل و مشکل است. همانگونه که در شعر سبک قدیم، شعر انوری و خاقانی و نظامی و صائب و بیدل معضل و مشکل است.

آیتی معتقد است: روزگاری که ۲۶ساله بودم و مقالاتی درخصوص شعر نیما می‌نوشتم با اکنون که ۷۱ سال دارم و بازهم می‌نویسم اگر از من بپرسید که مشکلات شعر نیما برایم حل شده است باید بگویم که نپندارم. آن روزها به نیما به دیده اعجاب می‌نگریستم. او در یکی از ادارات وزارت فرهنگ گویا اداره نگارش، کار می‌کرد. چند بار او را دیدم که از میدان بهارستان می‌گذشت با آنکه درباره‌اش مقاله نوشته بودم، سلام هم نمی‌کردم. می‌ترسیدم رشته افکارش پاره شود. امروز هم نیما همان سیمرغ است.

کتاب «نیما یوشیج شرح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر» در قالب ۱۸۸ صفحه و با قیمت ۷۰ هزار تومان توسط نشر فرزان روز روانه بازار شده است و در اختیار علاقه‌مندان است.

منبع: ایلنا

367053