ساده نگیرید، پیک ششم کرونا در راه است!

تصویر ساده نگیرید، پیک ششم کرونا در راه است!

به گزارش پرسون، آمارهای وزارت بهداشت از روند نزولی کرونا در ایران حکایت دارد، اما برخی گزارش‌ها از بیمارستان‌های بزرگ شیب نرمی از افزایش بار بیماری نشان می‌دهد. ضمن اینکه فرمانده ستاد کرونای تهران گفته روند نزولی بیماری، شکننده است.

منبع: همشهری

364693