شورای شهر در وظایف شهردار دخالت نخواهد داشت

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورا یک نگاه حمایتی نسبت به مدیریت شهری دارد، گفت: شورا وظیفه خود می داند نظارت و مطالبه گری خود را داشته باشد اما در انجام وظایف مجری هیچ دخالتی نخواهد داشت.
تصویر شورای شهر در وظایف شهردار دخالت نخواهد داشت

به گزارش پرسون، علیرضا نادعلی،سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پایان جلسه هم اندیشی شورای شهر تهران گفت: امروز با تدبیر ریاست شورا و پیشنهاد و تفاهمی که اعضای شورا با شهردار تهران داشتند جلسه هم اندیشی برگزار شد. پیشنهاد این است که این نوع جلسات در یک دوره تناوبی منظم برگزار شود و البته به گونه ای که آسیب و لطمه‌ای به جلسات علنی شورا وارد نشود و قطعا با افزایش موضوعات، جلسات علنی به روال عادی خود برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: جلسات هم اندیشی با شهردار اتفاق خوبی است که سبب ایجاد مفاهمه و درک مشترک شورا و شهرداری از هم می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه این جلسه با هدف آشنایی و معارفه معاونین تازه منصوب شده بود، گفت: در این جلسه شهردار گزارشی از فرایند انتصابات که به شکل کانون ارزیابی تخصصی انتصابات صورت می‌گیرد به شورا ارایه کرد و ضمن تشریح نحوه انتصابات گفت در این کانون تمامی رزومه های افراد و شرح فعالیت‌های آنان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی همچنین گفت: در جلسه امروز علاوه بر این موارد در خصوص مناطق و اتفاقاتی که بلافاصله بعد از انتصاب معاونین محترم باید در اولویت قرار گیرد نیز بحث و گفت و گو شد.

بر اساس گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، نادعلی در ادامه با بیان اینکه شورا یک نگاه حمایتی بر مدیریت شهری دارد، گفت: شورا وظیفه خود می‌داند نظارت و مطالبه‌گری خود را داشته باشد اما در وظایف مجری هیچ دخالتی نخواهد داشت، ما پیشنهاد و نقد خواهیم داشت اما اصل بر حمایت است و ما با همین مدل پیش خواهیم رفت و امیدواریم نتیجه کار موجب رضایت و شادی شهروندان شود.

منبع: ایسنا

363568