معاون عمرانی استاندار:

سقف وام مسکن افزایش می یابد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار  با تقدیر از  عملکرد مثبت بانک مسکن استان در طرح اقدام ملی مسکن،  پیگیری عملیاتی شده ابلاغ وام مسکن به مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد را خواستار شد.
تصویر سقف وام مسکن افزایش می یابد

به گزارش پرسون از یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با تقدیر از عملکرد مثبت بانک مسکن استان در طرح اقدام ملی مسکن، پیگیری عملیاتی شده ابلاغ وام مسکن به مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد را خواستار شد.

محسن صادقیان اظهار در ادامه بر آماده سازی طرح های اقدام ملی توسط اداره کل راه و شهرسازی ، واگذاری اراضی گروه ساخت به مردم از سوی بنیاد مسکن ، تعیین تکلیف اراضی مهریر و سایت شهید محمد خانی توسط ستاد اجرایی فرمان امام، برنامه ریزی جهت ساخت واحدهای مسکن کارگری توسط اتاق تعاون استان و تخفیف عوارض توسط شهرداری ها و تخفیف طراحی و نظارت توسط نظام مهندسی استان تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن طرح وزارت راه و شهرسازی نیست و طرح ملی دولت است، بیان کرد: تمام دستگاه های دولتی، خدماتی، شهرداریها و نظام مهندسی باید برای اجرای این طرح همکاری و تلاش کنند.

صادقیان‌ همچنین خواست تسریع در ساخت مسکن فرهنگیان استان شد.

349874

مطالب مرتبط