بیست و چهارمین عمل پیوند سلول‌های بنیادی انجام شد

بیست و چهارمین عمل پیوند سلول‌های بنیادی با استفاده از یک واحد خون بند ناف ذخیره شده در سازمان انتقال خون ایران به زندگی دوباره کودکی 3 ساله کمک کرد.

تصویر بیست و چهارمین عمل پیوند سلول‌های بنیادی انجام شد

به گزارش پرسون، یک کودک 3 ساله مبتلا به نقص ایمنی که در مرکز پیوند بیمارستان مرکز طبی کودکان بستری بود، تحت عمل پیوند سلول‌های بنیادی قرار گرفت و با استفاده از یک واحد خون بندناف که از ذخایر بانک خون بندناف سازمان انتقال خون تامین شد، جان دوباره گرفت.

این عمل پیوند که توسط دکتر امیرعلی حمیدیه متخصص خون و آنکولوژیست اطفال انجام گرفت، بیست و چهارمین عمل پیوند سلول‌های بنیادی با استفاده از یک واحد خون بند ناف در کشور بود و تامین خون بندناف به عنوان یکی از منابع غنی از سلول های بنیادی توسط بانک خون بندناف سازمان انتقال خون صورت می گیرد.

بانک خون بندناف سازمان انتقال خون به عنوان تنها بانک خون بندناف عمومی فعال در کشور است که از تیرماه 1389 آغاز به کار کرده و تاکنون بیش از چهارهزار واحد خون بندناف اهدایی توسط این مرکز جمع آوری، پردازش و ذخیره شده است.

منبع: ایسنا

349701