هوای اصفهان ناسالم شد

هوای کلانشهر اصفهان با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۶ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.
تصویر هوای اصفهان ناسالم شد

به گزارش پرسون از اصفهان، کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز _سه‌شنبه ۲۳ شهریورماه _ با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۶ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

دستگاه سنجش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان اکنون در خیابان پروین و احمدآباد به ترتیب روی شاخص ۱۵۵ و ۱۷۱ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارد و دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه خرازی روی شاخص ۱۵۵ و در وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه باهنر و سجزی فعال نیست، سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رودکی و استانداری به ترتیب روی شاخص ۱۲۵ و ۱۶۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم برای عموم قرار دارد.

در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین‌شهر است و شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۱۰۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد، دستگاه سنجش کیفیت هوای مبارکه بر روی شاخص ۵۷ و در وضعیت سالم است.

همچنین شاخص کیفی هوا در محدوده رهنان بر روی شاخص ۷۶ و در وضعیت سالم قرار دارد و اکنون دستگاه سنجش کیفی هوا در ایستگاه میدان انقلاب و فرشادی به ترتیب بر روی شاخص ۹۲ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

منبع: ایمنا

349596