پشت پرده عدم رسیدگی به طرح شفافیت آرا نمایندگان در مجلس چیست؟!

عضو هیات رئیسه مجلس ضمن بیان علت عدم رسیدگی به طرح شفافیت آرای نمایندگان، گفت: گزارش کمیسیون آیین نامه درباره طرح شفافیت آراء نمایندگان هنوز در سامانه مجلس بارگذاری نشده و به همین خاطر در دستورکار جلسات علنی مجلس قرار نگرفته است.
تصویر پشت پرده عدم رسیدگی به طرح شفافیت آرا نمایندگان در مجلس چیست؟!

به گزارش پرسون، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع گفت: طرح شفافیت آراء نمایندگان در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تصویب و جمع بندی شده اما هنوز در سامانه مجلس بارگذاری نشده است.

وی افزود: به خاطر عدم بارگذاری گزارش کمیسیون آیین نامه در باره طرح شفافیت آراء نمایندگان در سامانه مجلس در دستورکار جلسات علنی مجلس قرار نگرفته است.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: پس از نهایی شدن گزارش کمیسیون‌های مختلف این گزارش‌ها باید در سامانه مجلس بارگذاری شوند و بعد از بارگذاری آن در دستورکار جلسات علنی مجلس قرار می‌گیرند.

منبع : فارس

349447