عابدی در گفت‌وگو با پرسون:/ بخش دوم

کابینه بدون تخصص طالبان قطعا مشکل آفرین است

یک کارشناس مسائل افغانستان بیان کرد: کابینه تشکیل و معرفی شده از سوی طالبان بدون تخصص می‌باشند و کاملا به پاکستان نزدیک هستند.
تصویر کابینه بدون تخصص طالبان قطعا مشکل آفرین است

رضا عابدی گناباد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان در خصوص انتخاب و ترکیب وزرا در دولت طالبان به خبرنگار پرسون، گفت: طالبان نیروی متخصص ندارد. شاید بتوان به گونه‌ای افرادی را برای وزارت خارجه، دفاع و کشور از میان این گروه انتخاب کرد. اما وزارتخانه‌هایی مانند مخابرات، اقتصاد و صنایع تخصصی هستند و طالبان آدم مناسب آنها را ندارد و قطعا دچار مشکل می‌شود.

عابدی گناباد بیان کرد: برای نمونه وزیر آموزش افغانستان که طالبان انتخاب کرده؛ تحصیلات آکادمیک ندارد. در چند هفته اخیر متخصصان بسیاری این کشور را ترک کردند و طالبان کاملا دچار مشکل می‌شود.

وی افزود: کابینه‌ای که تشکیل شده رنگ و بوی پاکستانی دارد. سفر اخیر رئیس دستگاه اطلاعات پاکستان به کابل با حاشیه‌های فراوانی مواجه شد. رسانه‌ها این سفر را حمایت پاکستان از حمله طالبان علیه مقاومت پنجشیر عنوان کردند؛ اما در واقع رئیس دستگاه اطلاعاتی پاکستان به دنبال رفع و حل و فصل اختلافات داخلی گروه طالبان برای معرفی کابینه بود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: طالبان شامل چندین گروه و زیرمجموعه است و یک گروه واحد نیست. طالبان ازبک، تاجیک و حتی مسلمانان چین نیز در این گروه با طیف‌های مختلف قرار می‌گیرند.

عابدی گناباد گفت: بعد از سفر رئیس اطلاعات پاکستان به افغانستان، طالبان بلافاصله کابینه خود را معرفی کرد. بنابراین این کابینه معرفی شده نزدیک به پاکستان است؛ شبکه حقانی نگرشی کاملا نزدیک به پاکستان دارد.

349437