احداث گلخانه سبزی و صیفی در استان بوشهر با حمایت بانک کشاورزی

با مشارکت بانک کشاورزی، طرح گلخانه سبزی و صیفی شرکت مهر کوثر شهنیا در شهرستان دیر استان بوشهر به بهره برداری رسید.
تصویر احداث گلخانه سبزی و صیفی در استان بوشهر با حمایت بانک کشاورزی

به گزارش پرسون، این طرح با ظرفیت 7240 متر مربع با سرمایه گذاری به مبلغ 40 میلیارد ریال در روستای شهنیا شهرستان دیر به بهره برداری رسید .

تسهیلات پرداختی به این پروژه از محل اعتبار بند الف تبصره 18 سال 1399 ، با مبلغ 22 میلیارد ریال بوده است که زمینه اشتغال مستقیم 4 نفر را فراهم آورده است .

339395