برگزاری دومین همایش ائتلاف ملی زاگرس نشینان با رویکرد بحران خشکسالی

دومین همایش ائتلاف ملی زاگرس نشینان با رویکرد بحران خشکسالی 31 شهریور ماه 1400 در تهران برگزار خواهد شد.
تصویر برگزاری دومین همایش ائتلاف ملی زاگرس نشینان با رویکرد بحران خشکسالی

به گزارش پرسون، سجاد جلیلیان دبیرکل ائتلاف ملی زاگرس نشینان از برگزاری دومین همایش ائتلاف ملی زاگرس نشینان با رویکرد بحران خشکسالی ابعاد و پیامد ها در 31 شهریور ماه خبر داد.

جلیلیان ضمن ابراز تاسف از تاثیرات جبران ناپذیر بحران خشکسالی فراگیر بر محیط زیست و زندگی مردم در مناطق زاگرس،محوریت و رویکرد دومین همایش این ائتلاف را بحران خشکسالی و بررسی ابعاد و پیامد های آن در مناطق زاکرس نشین عنوان کرد و خاطر نشان کرد که برگزاری این همایش تلاشی برای دستیابی به راهکار های اجرایی و عملیاتی در مدیریت این چالش ملی است که نتایج همایش نیز تحت عنوان طرح پیشنهادی به مجلس و دولت محترم ارائه خواهد شد.

در ادامه سجاد جلیلیان با بیان اینکه ائتلاف در راستای تشکیل یک محور وحدت تاثیرگذار علمی، اجتماعی،زیست محیطی و سیاسی برای 15 استان زاگرس نشین تشکیل گردیده است افزود تمامی انجمن ها و تشکیل های حقوقی عضو ائتلاف و همچنین فعالین حقیقی که با ائتلاف همکاری مستمر دارند همگی دغدغه مند آینده زاگرس و زاگرس نشینان هستند و تلاش برای دستیابی به آینده ای آباد زاگرس و زاگرس نشینان را بر خود واجب می دانند و در این مسیر همواره تلاش مضاعف خواهند کرد.

گفتنی است این همایش در راستای بررسی ابعاد و پیامد های بحران خشکسالی در مناطق زاگرس برگزار خواهد شد و نخبگان علمی و سیاسی کشوری و لشکری در آن شرکت خواهند کرد.

در پایان جلیلیان دبیرکل ائتلاف ملی زاگرس نشینان هدف از برگزاری سلسله همایش های ائتلاف را فراهم سازی بستر گفتمان توسعه زاگرس عنوان کرد و از تمامی فعالین علمی سیاسی زیست محیطی و اجتماعی کشور برای حضور در همایش دعوت نموند.

339257