بهترین فیلم خارجی زبان آکادمی «افسانه زندگی» کی معرفی می شود؟

سجاد اصغری بنیانگذار آکادمی افسانه زندگی خبر از برگزاری دور پنجم بخش بین‌الملل معرفی بهترین فیلم خارجی زبان آکادمی را ۱۶ دسامبر اعلام کرد.

تصویر بهترین فیلم خارجی زبان آکادمی «افسانه زندگی» کی معرفی می شود؟

به گزارش پرسون، سجاد اصغری بنیانگذار آکادمی افسانه زندگی اعلام کرد: امسال دور پنجم بخش بین الملل معرفی بهترین فیلم خارجی زبان را بصورت شورایی در ۱۶ دسامبر برگزار می‌کنیم که در این دور قصد داریم برای معرفی بهترین فیلم خارجی زبان از ظرفیت سینماگران حوزه بین الملل کشورهای صاحب نام در حوزه سینما بصورت غیرمتمرکز در شورا استفاده کنیم.

دبیر و اعضای شورای بخش بین الملل معرفی بهترین فیلم خارجی زبان دور پنجم اوایل دسامبر معرفی می‌شوند و از تمامی سینماگران و اصحاب رسانه و منتقدان و فرهیختگان سینما که در حوزه بین الملل فعالیت می‌کنند برای برگزاری دور پنجم بخش بین الملل معرفی بهترین فیلم خارجی زبان در تاریخ ۱۶دسامبر (روز پژوهش) دعوت به همکاری می‌کنیم.

رئیس فستیوال سینمایی آکادمی افسانه زندگی گفت: خرسندیم که در چهار دوره برگزاری فستیوال آکادمی افسانه زندگی توانستیم هفت فیلم مطرح هر دوره را از بین تولیدات یک ساله انتخاب و معرفی کنیم. امروز پس از چهار دوره برگزاری مراسم ۲۸ فیلم از بهترین آثار سینمای ایران که مورد تایید اکثر سینماگران و صاحب نظران سینماست در کارنامه مراسم داریم، همیاری و حمایت سینماگران هم باعث شد که در بخش بین‌الملل معرفی بهترین فیلم خارجی زبان بتوانیم چهار فیلم از صنعت سینمای جهان را انتخاب و معرفی کنیم.

دور پنجم بخش بین الملل معرفی بهترین فیلم خارجی زبان ۲۵ آذر در سالن موج نو آکادمی افسانه زندگی برگزار خواهد شد.

منبع: ایلنا

339202