استخدام سگ پستچی

ماجرای جالب یک سگ با پیشنهاد کار از اداره پست آمریکا را بخوانید.
تصویر استخدام سگ پستچی

به گزارش پرسون، نوا سگی اهل اوهایو است. او هر روز صبح، نامه‌ها صاحبش را بدون هیچ نقص و آسیبی از پستچی گرفته و به خانه می‌آورد. پیش از این نیز سگ‌های کوچک پستچی در فضای مجازی خبرساز شده بودند.

سگ را حیوانی وفادار می‌دانند، معمولا سگ‌ها توانایی انجام کار‌های زیادی را برای صاحبانشان دارند و از هوش عجیبی در بین حیوانات برخوردارند، اما آنچه از این حیوان مورد توجه انسان‌ها قرار گرفته است، وفاداری سگ‌ها است.

329131