یک نماینده مجلس در گفت‌ و‌گو با پرسون پاسخ داد:

آیا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان منجر به تشدید تورم می‌شود؟

تصویر آیا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان منجر به تشدید تورم می‌شود؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس این پذیرش را دارد که با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی و معیشتی به معلمان و بازنشستگان کمک کند. بحث افزایش تورم طبیعی است که وجود داشته باشد و باید با اندیشیدن تدابیری این ضرر را کاهش داد.

خبرنگار اقتصادی پرسون، گفت‌و‌گویی با علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع افزایش تورم به دنبال اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و لایحه رتبه‌بندی معلمان داشته که به شرح ذیل است.

شهبازی بیان کرد: فضای مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و لایحه رتبه‌بندی معلمان مثبت است و به احتمال بسیار به تصویب نمایندگان برسد. مباحث تورمی این موضوعات نیز باید بررسی شود تا آثار کمتری داشته باشد.

وی ادامه داد: مجلس این پذیرش را دارد که با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی و معیشتی به این دو قشر کمک کند. بحث افزایش تورم طبیعی است که وجود داشته باشد و باید با اندیشیدن تدابیری این ضرر را کاهش داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت بعدی با چالش کسری بودجه مواجه است. بسیاری از درآمدهایی که پیش‌بینی شده بود توسط دولت روحانی محقق نشده است. برای مثال دولت منابع و املاکی برای فروش داشته که این کار را انجام نداده است. در 4 ماهی که از سال 1400 گذشته، دولت دوازدهم هیچ یک از اهداف مجلس را تحقق نکرده است. امیدواریم دولت جدید بعد از استقرار با هم‌اندیشی مجلس اقداماتی را برای رفع مشکل کسری بودجه سامان دهد.

شهبازی در پایان گفت: راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی وجود دارد که تا به امروز اجراء نشده و به طور حتم توسط دولت جدید جبران می‌شود.

| 325570