325515

رئیس کمیسیون صنایع:

دولت سیزدهم؛ ازچهره های اقتصادی در وزارت خارجه، کشور و علوم استفاده کند

تصویر دولت سیزدهم؛ ازچهره های اقتصادی در وزارت خارجه، کشور و علوم استفاده کند
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که وزرای خارجه، کشور و علوم باید چهره اقتصادی باشند تا در نجات اقتصاد ملی نقش ایفا کنند.

به گزارش پرسون، عزت الله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«مجلس انقلابی انتظار دارد، وزرای دولت سیزدهم، بویژه صنعت، اقتصاد، نفت، نیرو، کشاورزی و رفاه، چهره های مجرّب انقلابی تصمیم‌گیر باشند. وزرای امور خارجه، کشور و علوم نیز باید چهره اقتصادی باشند تا سفرا، استانداران و دانشگاهها نقش ویژه‌ای در نجات اقتصاد ملی ایفا کنند.»

| 325515

مطالب مرتبط