325270

نقدهای وارده به شیوه اطلاع‌رسانی فدراسیون فوتبال

تصویر نقدهای وارده به شیوه اطلاع‌رسانی فدراسیون فوتبال
داریوش مصطفوی هم که خبر مدیریتش در تیم امید اعلام شد در مصاحبه ای گفت هنوز چیزی به طور قطعی مشخص نیست. او حتی از نحوه اعلام این خبر توسط فدراسیون فوتبال گلایه داشت.

به گزارش پرسون، اعلام سراسیمه خبر مدیریت داریوش مصطفوی در تیم امید و پیش از آن مهدی مهدوی کیا به عنوان سرمربی همین تیم؛ با اشکالاتی در همان ابتدا مواجه بود.

یک بار در ماجرای مهدوی کیا، سایت فدراسیون فوتبال مجبور به ادیت اصل خبر شد؛ چرا که گفته شده بود مهدوی کیا حکمش به عنوان سرمربی صادر شده اما بعداً عنوان شد که مهدوی پیشنهاد هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است.

مصطفوی هم که خبر مدیریتش در تیم امید اعلام شد در مصاحبه ای گفت هنوز چیزی به طور قطعی مشخص نیست. او حتی از نحوه اعلام این خبر توسط فدراسیون فوتبال گلایه داشت.

سوال این است؛ تکلیف تیم امید چه شد؟ سرمربی و مدیرش امروز کجا هستند و آیا اصلا می دانند در این تیم مسولیت دارند؟

سوال بعدی این است که اساساً چه عجله ای برای اعلام زودهنگام این اسامی بود؟ ایجاد یک ناهماهنگی آشکار و بازی های اسم و فامیل، جز این که اعتبار بعضی ها را مخدوش کند چه اثر دیگری در کار فدراسیون فوتبال داشت؟

اگر رئیس فدراسیون فوتبال فردی بود که ادعای مدیریت سیستماتیک نداشت، امروز بابت این سوتی ها سخنی به گزاف گفته نمی شد! منتقدان زمانی می توانن نوک قلم ها را تیز کنند که شاهد یک اشتباه فاحش مدیریتی از سوی تصمیم سازان فوتبال باشند؛ خب همین اشتباهات فاحش، دستاویزی برای طرح پرسش های اساسی از مدیران فوتبال شده است. باید به این سوالات پاسخ داد و اگر راهکار عملی برای آن وجود دارد، از حرف‌ها و ادعاهایی که شنیده شد دفاع کرد.

نمونه می خواهید؛ همین داستان مدیر و سرمربی تیم امید؛ تکلیفش را به سرعت روشن کنید و به منتقدان بگویید اشتباه می کنند و نقدهایشان جای سوال و ابهام دارد...

منبع: خبر ورزشی

| 325270