325261

وزیر بهداشت:

نیروهای انتظامی در مراکز واکسیناسیون استان تهران مستقر شوند

تصویر نیروهای انتظامی در مراکز واکسیناسیون استان تهران مستقر شوند
وزیر بهداشت، با توجه به واکسیناسیون گروه های هدف در سطح کشور، در نامه ای به فرمانده نیروی انتظامی، بر لزوم استقرار نیروهای انتظامی در مراکز واکسیناسیون تجمعی استان تهران تاکید کرد.

به گزارش پرسون، در نامه سیعد نمکی به سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، آمده است: ضمن قدردانی از تلاش مستمر و گسترده جنابعالی و همکاران محترم نیروی انتظامی در سراسر کشور در جهت مشارکت و همکاری در مدیریت بیماری کرونا، با عنایت به اینکه در حال حاضر واکسیناسیون گروه‌های هدف به سرعت در حال انجام است، لذا خواهشمند است دستور فرمائید، به منظور کنترل نظم در مراکز واکسیناسیون تجمعی در سطح استان تهران، حداقل ۳ نفر از همکاران آن نیرو در هر مرکز واکسیناسیون مستقر و همکاری لازم را در جهت برقراری نظم معمول نمایند.

از دستور مساعدی که در این زمینه صادر می‌فرمایید، سپاسگزاری می‌شود.

منبع: مهر

| 325261