324988

درخواست نماینده آمل مبنی بر ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت

تصویر درخواست نماینده آمل مبنی بر ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در راستای حمایت از برنج کاران باید جلوی واردات برنج در فصل برداشت گرفته شود.

به گزارش پرسون از مازندران، رضا حاجی پور در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس خطاب به وزیر کشاورزی و صمت بیان کرد: اکنون در فصل برداشت محصول برنج قرار داریم و برای ۲۴۰۰ کیلو در یک هکتار حدود ۲۶ میلیون تومان یک کشاورز بایستی هزینه کند.

وی در ادامه اظهار کرد: اما از سوی دیگر شاهد هستیم که در این فصل اجازه واردات برنج داده شده است. چرا در راستای حمایت از برنج کاران و کشاورزان نمایندگان دست به دست هم نمی دهند تا از این موضوع جلوگیری کنند. هیات رئیسه مجلس در فصل برداشت برنج باید جلوی واردات برنج را بگیرد.

منبع:ایسنا

| 324988