304371

بازیگر سریال گاندو از اجرای طرح موتوریار می گوید

مجید نوروزی گفت: به خاطر آن هایی که شما را خیلی دوست دارند، به قوانین راهنمایی رانندگی احترام بگذارید.

به گزارش پرسون، مجید نوروزی بازیگر سریال گاندو گفت: بخاطر کسانی که شما را خیلی دوست دارند، بیشتر به قوانین راهنمایی رانندگی احترام بگذارید.

انتهای پیام/

| 304371