304152

اولین قدم بیمه رازی برای تحول انجام شد

تصویر اولین قدم بیمه رازی برای تحول انجام شد
اولین قدم بزرگ بیمه رازی برای تحول، افزایش سرمایه ۶۰۰ درصدی بود.

به گزارش پرسون، جباری مدیر عامل بیمه رازی تاکید کرد: هم راستا با افزایش سرمایه، پرتفوی شرکت، سهم بازار، تعداد شعب و نمایندگی ها و سایر ظرفیت های بیمه رازی هم افزایش و ارتقا خواهد یافت.

گفتنی است طبق اعلام مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه رازی ، مرحله نخست باز افزایش ۵۳۵ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها سرمایه بیمه رازی از ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱.۹ هزار میلیارد تومان می رسد و در مرحله دوم از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی سرمایه شرکت از ۱.۹ هزار میلیارد تومان به ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که در مجموع ۶۰۰ درصد افزایش سرمایه محقق میشود.

| 304152