304127

کرونا چه بزرگانی را با خود برد؟

تصویر کرونا چه بزرگانی را با خود برد؟
چرا کرونا چنین عرصه را بازیافته است چرا این ویروس در کمین بزرگان ما نشسته است چرا جان‌های شیفته این کشور را اینچنین به کالسکه مرگ کرونا سوار می‌کنیم تا به گورستان ببرند.

به گزارش پرسون، بهروز بهزادی نوشت: به همین دو، سه روز بنگرید. کرونا، یک سیاستمدار مبارز آرمانخواه را با خود می‌برد، با اختلاف چند ساعت یک استاد نامدار محیط زیست و ژنتیک گیاهی بهزاد قره‌یاضی بر اثر کووید19 جان به جان آفرین تسلیم می‌کند و هنوز در ماتم این عزیزان نشسته‌ای که بانگ برمی‌آید مرد مدارا، مرد هنر و کسی که عمری را در خدمت فرهنگ کشور گذرانده یعنی علی مرادخانی نیز با کووید19 ملاقات کرده است، به کما رفته و می‌دانی که این یعنی پایان زندگی آن مرد بزرگ.

سه تنی که نام بردم خوراک 48 ساعت کووید19 بودند وگرنه از آغاز، این ویروس بسیاری از عزیزان ما را با خود برده است. کسانی که ثروت این مملکت بودند. می‌پرسید چرا ثروت؟ از دید صرف اقتصادی که نگاه کنیم بودجه بسیاری صرف این عزیزان شده بود که به رشد و بالندگی امروز برسند و در خدمت سازندگی کشور برآیند، گرچه ما آنان را نه با قیمت اقتصادی بلکه با ارزش انسانی‌شان می‌سنجیم و با چنین ارزشی آنان را از کل معادن طلای دنیا باارزش‌تر می‌دانیم.

بر این مقدمه به این جهت پای فشردم که از مسوولان بهداشت کشور بپرسم آیا از عمل خود در مبارزه با ویروس کرونا رضایت دارند؟ آیا از نحوه واکسن‌رسانی به مردم ایران، خودشان می‌توانند دفاع کنند؟
آیا اگر با دقت جامعه را در مقابل کووید19 واکسینه می‌کردند عزیزانی که در آغاز نوشته نام‌شان را بردم زنده نبودند؟

گرچه اکنون دیر است، ولی تا دیرتر نشده است بیایید تلاش کنید که هر چه زودتر مردم را واکسینه کنید، چراکه مهم‌ترین کار برای جلوگیری از کرونا همین واکسینه کردن مردم است. اگر کشورهای فروشنده در ارسال اهمال می‌کنند باید به آنان فشار بیاوریم، چراکه در برابر مردم مسوولیم و البته از تولیدکنندگان داخلی نیز باید بخواهیم به سرعت عمل خود بیفزایند، مردم از شما می‌خواهند به ویروس کرونا فرصت تازه ندهید.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: اعتماد

| 304127