304108

سیاوش خیرابی واکسن برکت زد

تصویر سیاوش خیرابی واکسن برکت زد
سیاوش خیرابی بازیگر سینما و تلویزیون خبر از تزریق واکسن کرونا برکت داد.

به گزارش پرسون، سیاوش خیرابی بازیگر سینما و تلویزیون خبر از تزریق واکسن کرونا داد و این طور نوشت: وزیر بهداشت اعلام کرد واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی انجام می شود.

من هم با اینکه می تونستم برم و واکسن خارجی بزنم ترجیح دادم داوطلب بشم برای فاز آزمایشی واکسن ایرانی بدون هیچ گرایش سیاسی و فقط با اعتماد به دانشمندان کشورم.

خواستم کنار مردمم باشم.

| 304108