304048

در جلسه غیرعلنی مجلس آغاز شد؛

بررسی روند رسیدگی به صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات شوراها

تصویر بررسی روند رسیدگی به صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات شوراها
جلسه غیر علنی مجلس برای رسیدگی به روند بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا آغاز شد.

به گزارش پرسون، جلسه مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه به صورت غیرعلنی آغاز شد.

در این جلسه روند بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد رسیدگی قرار می گیرد.

| 304048