304002

جلیلی پیش از آغاز دومین مناظره:

مناظره ها باید مبتنی بر اخلاق باشد

تصویر مناظره ها باید مبتنی بر اخلاق باشد
یک داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: امیدوارم در مناظره امروز به مسائل اساسی کشور و پاسخ به این مسائل و چگونگی اجرای راه حل ها در محیطی دوستانه و اخلاقی پرداخته شود.

به گزارش پرسون، سعید جلیلی در بدو ورود به صداوسیما برای دور دوم مناظره کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم مناظره ها مبتنی بر اخلاق و محل تلاقی نظرات مختلف درباره موضوعات مورد انتظار مردم باشد. امیدوارم در مناظره امروز فرصت شود تا موضوعاتی که تاکنون رسیدگی نشده است، مطرح شود.

وی ادامه داد: 25 درصد جمعیت کشور روستاییان هستند، اما در هیچ کدام از برنامه های صدا و سیما یک سوال هم در این زمینه از من نشده است. همچنین باید به موضوعاتی مثل جمعیت زنان و جوانان و ورزش هم پرداخته شود.

جلیلی در پایان گفت: امیدوارم در مناظره امروز به مسائل اساسی کشور و پاسخ به این مسائل و چگونگی اجرای راه حل ها در محیطی دوستانه و اخلاقی پرداخته شود و ما بتوانیم از نظرات خود دفاع کنیم و مردم هم قضاوت کنند.

| 304002

مطالب مرتبط