303984

آیت‌الله رییسی نسبت به هیچ یک از لیست‌های انتخاباتی اعلام نظر نکرده‌ است

تصویر آیت‌الله رییسی نسبت به هیچ یک از لیست‌های انتخاباتی  اعلام نظر نکرده‌ است
سخنگوی ستاد‌های مردمی حامی سید ابراهیم رییسی گفت: این نامزد انتخاباتی نسبت به هیچ یک از افراد ثبت‌نام کرده و احراز صلاحیت شده در انتخابات شورای شهر و هیچ یک از لیست‌های انتخاباتی، نفیا یا اثباتا نظری اعلام نکرده‌ است.

به گزارش پرسون، «مهدی دوستی» ضمن احترام به همه نامزد‌های انتخابات شورا‌های شهر و روستا از همه سلایق و جناح‌های سیاسی که نسبت به آیت‌الله سید «ابراهیم رییسی» محبت و عنایت داشته‌اند رسما مطلبی را اعلام کرد.

سخنگوی ستاد‌های مردمی حامی سید ابراهیم رییسی گفت: آیت‌الله رییسی نسبت به هیچ یک از افراد ثبت‌نام کرده و احراز صلاحیت شده در انتخابات شورای شهر و هیچ یک از لیست‌های انتخاباتی، نفیا و یا اثباتا نظری اعلام نکرده‌اند.

| 303984