303769

۳۳ اولویت مبرم در اقتصاد ایران

تصویر ۳۳ اولویت مبرم در اقتصاد ایران
تا جامعه به آگاهی نرسد و حاکمان از بین دانایان راستگو، پاکدست، مجرب و پاسخگو انتخاب نشوند امکان تحقق راهبردها میسر نخواهد بود.

به گزارش پرسون، بهنام ملکی نوشت: اولویت اول حذف امضا طلایی و هدیه تبلت به دانش آموزان نیازمند است.
۱.تقبیح فرهنگی و حذف امضاء طلایی، در صورت صدور مجوزهای مجاز مشروط خارج از قاعده مزایده و مناقصه درآمد حاصله غیر قانونی اعلام شده و مشمول پولشویی قرار گیرد.
۲. مقابله با تحریم‌ها و تنش زدایی.
۳. ایجاد ثبات، امنیت و تعامل برابر با جهان خارج.
۴.شفافیت شیشه‌ای با فعال کردن سامانه آنلاین اتصال اطلاعات اقتصادی خانوار (بانکی مالی ثبتی گمرکی شهرداری و...).
۵. صدور الکترونیکی مجوزهای سرمایه گذاری و کسب وکار.
۶. لغو تبعیض و انحصارات مخرب ، یکسان سازی نرخ ارز و قیمت‌های کشش پذیر.
۷. تخصیص کارت هوشمند یارانه کالاهای اساسی مشابه با کارت سوخت خودرو.
۸. هدیه تبلت به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند بمنظور مقابله با تعمیق بیسوادی و گسترش فقر فرهنگی از محل لغو مجوز‌های امضاء طلایی.
۹. احیاء و تثبیت فوری حق حاکمیت کشور بر مرز مشترک ایران ارمنستان و قفقاز.
۱۰. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، ضابطه مندی عزل و نصب‌ها و رفع قوانین مغایر با شایسته سالاری و پاسخگویی.
۱۱. مهار سوداگری، ارایه لایحه مالیات بر دروغگویی و تشکیل فوری کمیته‌های تخصصی حقیقت یاب متشکل از نهادهای مردم نهاد.
۱۲. لغو موانع تولید ، کاهش ۵۰درصدی مالیات بر تولیدات مدرن ، صنایع تبدیلی غیرآلاینده و دانش پایه بویژه در مناطق محروم.
۱۲. الزام مصوبات بودجه و برنامه‌ها به داشتن پیوست ضد فساد.
۱۳. تشکیل فوری دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات ۲۰۰ کد بورسی مرداد ماه سال۹۹ ، پرونده مالباختگان (سکه ثامن ، خودرویی ، موسسات کلاهبرداری و...)
۱۴. اجرای آمایش یا عدالت سرزمینی با تفویض اختیار و مسولیت به استان‌ها و مناطق پیرامون و انتقال پایتخت اقتصادی.
۱۵. شفاف سازی و دریافت طلب ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مردم از ابر بدهکاران بانکی.
۱۶. تعیین استراتژی تولید با حمایت شفاف منطقی و غیر فسادآاور از تولید و صادرات دانش پایه.
۱۷. تعیین تعرفه و محدودیت صادراتی بر خام فروشی ، صادرات تولیدات سنتی و آلاینده.
۱۸. گسترش بهداشت دهان و توسعه عاجل واکسیناسیون مقابله با کرونا.
۱۹.خصوصی سازی مقابله با فساد ، دزدی و اختلاس با قانونمند شدن پرداخت حق الکشف و امنیت برای مشارکت ۸۰ میلیونی.
۲۰. عفو عمومی توسعه و حمایت از کانون‌های تولید فکر، رسانه‌های مستقل و غیر جناحی.
۲۱. ممنوعیت کاندیداتوری فردی یا تخصیص سهمیه انتخاباتی به کاندیداهای منفرد، رسمیت دادن به احزاب، رسانه‌های مستقل و تشکل‌ها برای ایجاد باشگاه‌های استعدادیابی و پرورش مدیران نخبگان سیاسی و غربالگری کاندیداها همانند جوامع موفق بجای روش‌های موجود.
۲۲. تقبیح فرهنگی و بستن مالیات بر دروغ با ایجاد کمیته‌های تخصصی مستقل حقیقت یاب توسط نهادهای تخصصی مردم نهاد.
۲۳. پایبندی به صندوق توسعه ملی، جدایی نفت از بودجه و قطع کردن فوری منابع مالی غیر یا ضد توسعه‌ای مراکز و نهادها.
۲۴. الزام به اجرای یافته‌های پژوهشی و پاسخگویی مقامات به ابهامات.
۲۵. ارایه لایحه‌ ارتقاء بهره وری و تبدیل نظام پیشنهادها به قانون مصوب و اجرای آن.
۲۶. انتقال پیشرفت‌های نظامی به صنایع و تقویت بخش خصوصی مولد.
۲۷ . مهار درآمدهای کثیف با اجرای قانون مقابله با پولشویی ، مالیات حداقلی بر تراکنش های بانکی و ... .
۲۸ . سهام دار کردن کارگران و مدیران در سود وزیان بنگاه‌های تحت پوشش بجای تعمیق کسری بودجه.
۲۹. خصوصی سازی مدیریت های ۵ ساله و پیش‌بینی مشوق‌ها مشروط به تحقق اهداف افزایش تولید و بهره وری در واگذاری بنگاه‌های دولتی و ... .
۳۰. کوچک قوی و هوشمند سازی بخش دولتی و عمومی به جای فربه پروری.
۳۱. پیوستن همزمان به اف ای تی اف ، سازمان جهانی تجارت و...مشروط به لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا.
۳۱.تشکیل کنسرسیوم اتحادیه‌های صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی.
۳۲. انقلاب الکترونیکی واصلاح الگوی اداری، قانونگذاری، قضایی، آموزشی، نظارتی، مصرفی، تردد و... باتوجه به ویروس کرونا.
3۳.قطع فوری برداشت هزینه‌های سنگین و ناکارآمد اداری، پرداخت حقوق مزایا و ... از محل خلق پول، نوسانگیری و... از جیب مستضعفان.
۳۴. باید سریعا اجرایی شود.

| 303769