303768

رای مثبت مجلس به کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان

تصویر رای مثبت مجلس به کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان را به تصویب رساندند.

به گزارش پرسون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان را بررسی کرده و در نهایت با ۲۲۷ رای موافق آن را به تصویب رساندند.

| 303768