303725

رئیس جدید اداره کل سازمان و روش های بانک ملی ایران معارفه شد

تصویر رئیس جدید اداره کل سازمان و روش های بانک ملی ایران معارفه شد
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر این که بازنگری انجام شده در روش های عملیاتی و شرح وظایف کارکنان این بانک بر اساس استراتژی سازمانی تدوین و تصویب شده طی چند سال گذشته، کارکرد آن را به سطوح بالا رسانده است، گفت: برای برنده شدن در بازار رقابتی کنونی، باید کسب وکارهای جدید را شناخت و سازمان را مرتب بر این اساس بازسازی کرد.

به گزارش پرسون، مسعود خاتونی در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید اداره کل سازمان و روش های این بانک با بیان این که این اداره کل به همه سازمان نظم و انضباط می بخشد، اظهار کرد: جلوه سازمان توسط این اداره کل شکل می گیرد و می توان گفت بخش قابل توجهی از موفقیت های بانک ملی ایران به دلیل تلاش های صورت گرفته در این اداره کل سازمان و روش ها بوده است.

وی جانشین پروری را از الزامات اساسی هر سازمان خواند و با تاکید بر این که نباید پس از خارج شدن یک فرد، ساختارها با مشکل مواجه شوند، ادامه داد: گرچه اندیشه پنهان افراد قابل انتقال نیست، اما نگاه ها و تفکرات سازمان می تواند با تمرکز و تعریف کردن یک سازوکار مشخص، از فردی به فرد دیگر منتقل شود.

هادی سالار خیلی، عضو هیات عامل و معاون مالی بانک ملی ایران نیز در این جلسه از خدمات ارائه شده توسط اداره کل سازمان و روش ها قدردانی و برای مدیریت جدید آن آرزوی موفقیت کرد.

فرهاد معقول، عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک هم به جایگاه رفیع این اداره کل در سازمان بانک ملی ایران اشاره و تاکید کرد که همه نظرات کارشناسی مورد توجه مدیریت ارشد بانک، از این اداره کل سرچشمه می گیرد.

در پایان جلسه نیز ضمن قدردانی، حکم بازنشستگی ادموند قالدی رئیس پیشین اداره کل سازمان و روش های بانک ملی ایران به وی اعطا و سید علی حسینی پور عزآبادی به عنوان رئیس جدید این اداره کل معرفی شد.

در حکم انتصاب حسینی پور که از سوی مدیرعامل بانک ملی ایران امضا شده، آمده است: با اتکال به الطاف الهی و با رعایت قوانین و مقررات برنامه ریزی برای توسعه بانکداری اسلامی، بر ابتکار، خلاقیت و نوآوری در ادامه امور بانک برای حفظ امانات مردم، ارتقای سطح دانش همکاران، افزایش کارایی و بهره وری و تسریع در انجام عملیات بانکی و اداری اهتمام ورزیده و موجبات رشد و اعتلای بانک و رضایت عمومی را فراهم کنید.

| 303725