301564

میلیچ برای دریافت دستمزدش به فیفا نامه زد

تصویر میلیچ برای دریافت دستمزدش به فیفا نامه زد
هروویه میلیچ مدافع کروات استقلال برای دریافت مطالباتش به باشگاه استقلال نامه زده است.

به گزارش پرسون، هروویه میلیچ بازیکنی است که در تعطیلی لیگ ایران را به مقصد کرواسی ترک کرد تا مدتی را کنار خانواده اش استراحت کند. این درحالی است که میلیچ چند ماهی است دستمزد خود را دریافت نکرده و به همین دلیل در تعطیلی لیگ برتر نامه نوتیس او که به فیفا ارسال شده، به دست مدیران باشگاه استقلال رسیده است.

اگر استقلال ظرف ۱۲ روز آینده پول میلیچ را پرداخت نکند، این بازیکن قرارداد خود را فسخ می کند و باشگاه مجبور است کل پولش را به اضافه جریمه پرداخت کند. پیش از این قرار بود قرارداد میلیچ به مدت دو فصل دیگر تمدید شود که باشگاه استقلال از این موضوع منصرف شد و این مساله باعث دلخوری مدافع کروات آبی ها شده است.

| 301564