289077

کنایه عجیب وزیر دولت احمدی نژاد به دولت

تصویر کنایه عجیب وزیر دولت احمدی نژاد به دولت

به گزارش پرسون، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد ضمن انتشار دو عکس از مریم رجوی نوشت: جریان اصلاحات و حامی دولت زودتر رنگ تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خود را مشخص کنند، سرکرده آلبانی نشینان می خواهد سفارش دوخت لباس بدهد!

سیدمحمد حسینی در توئیتی نوشت:

| 289077