289036

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ دوشنبه 27 اردیبهشت

تصویر تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ دوشنبه 27 اردیبهشت
بیت کوین نتوانست سطوح بالاتر از تراز 50000 دلار را حفظ کند و بار دیگر روند نزولی جدیدی را آغاز کرد. BTC چندین حمایت مهم در نزدیکی سطوح 48000 و 47000 را شکست و به یک منطقه نزولی وارد شد.

به گزارش پرسون، این ارز رمزپایه با قیمتی زیر حمایت 45000 دلاری معامله شد و کاملاً پایین تر از میانگین متحرک ساده ساعتی 100 قرار گرفت. اخیراً شاهد یک اصلاح صعودی جزئی از منطقه 43800 دلاری بودیم. پس از آن، قیمت از سطح 45000 دلار عبور کرد اما موفق نشد این روند را بیش از این ادامه دهد.

قبل از شروع مجدد روند ریزشی این ارز، سقف قیمت در حدود 46645 دلار تشکیل شد و سپس قیمت زیر منطقه حمایتی 45000 دلاری شکسته شد. در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD یک خط روند نزولی اصلی با مقاومتی نزدیک به 45000 دلار در حال شکل گیری است.

این جفت ارز حتی آخرین کف قیمت تشکیل شده در تراز 43869 دلار را شکست و اینگونه روند نزولی خود را ادامه داد. اولین حمایت موجود در نزدیکی سطح 43200 دلار قرار دارد که به سطح افزایشی 1.236 فیبوناچی حرکت صعودی کف قیمت 43869 دلار به سقف قیمت 46645 دلار نزدیک می باشد.

حمایت اصلی در نزدیکی منطقه 42000 دلاری و سطح افزایشی 1.618 فیبوناچی حرکت صعودی 43869 دلار به 46645 دلار است. هرگونه کاهش بیشتر قیمت می تواند لمس مجدد منطقه حمایتی 40000 دلاری را به دنبال داشته باشد.

اگر بیت کوین بالاتر از منطقه حمایتی 42000 دلاری باقی بماند، احتمال آغاز یک روند افزایشی مناسب برای آن وجود دارد. اولین مقاومت در برابر صعود این ارز نزدیک به سطح 45000 دلار و خط روند قرار می گیرد. مقاومت اصلی هم در نزدیکی منطقه 46500 دلاری است. برای شروع یک روند افزایشی پایدار در جلسات آینده، بسته شدن قیمت نزدیک به سطح 46500 دلار ضروری است.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD کم کم در منطقه صعودی شتاب می گیرد.

RSI ساعتی برای جفت ارز BTC /USD در حال حاضر به سمت سطح 20 در حال کاهش است.

حمایت های اصلی: 42000 و 40000 دلار

مقاومت های اصلی: 45000، 46500 و 48000 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با رسانه پرسون نمی باشد.

منبع: newsbtc

| 289036