کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با پرسون:

چشم‌انداز آینده فلسطین روشن است

با نگاهی به اتفاقات اخیر رژیم صهیونیستی درمی‌یابیم که این رژیم رو به افول است و قطعاً نابودی را در پیش رو دارد. مهاجرت معکوس، فرار نیروها از مراکز نظامی، مشکلات شدید اقتصادی، افزایش مشکلات کرونا و فساد موجود در سیستم حکومتی رژیم صهیونیستی از جمله مشکلاتی هستند که این رژیم منحوس با آن روبرو است.
تصویر چشم‌انداز آینده فلسطین روشن است

سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با پرسون، در خصوص ناآرامی فلسطین اظهار داشت: کشتار فلسطینیان و دخالت نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه طرابلس با موضوع انتخابات اخیر سرزمین‌های فلسطینی ارتباط مستقیم پیدا کرده است.

صدرالحسینی تصریح کرد: امروز فلسطین زنده شده است و فلسطینی است که می‌تواند از خودش دفاع کند و توانسته توسط موشک‌های خودش از گنبد آهنین عبور کند. بنابراین چشم‌انداز آینده فلسطین با توجه به تحولات پیش‌رو نسبت به گذشته بسیار روشنتر و درخشان‌تر خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: با نگاهی به اتفاقات اخیر رژیم صهیونیستی درمی‌یابیم که این رژیم رو به افول است و قطعاً نابودی را در پیش رو دارد. مهاجرت معکوس، فرار نیروها از مراکز نظامی، مشکلات شدید اقتصادی، افزایش مشکلات کرونا و فساد موجود در سیستم حکومتی رژیم صهیونیستی از جمله مشکلاتی هستند که این رژیم منحوس با آن روبرو است.

این کارشناس مسائل غرب آسیا در پایان تشریح کرد: رژیم صهیونیستی سعی می‌کند مجموعه اشکالات و ایرادات خود مانند دخالت‌هایی که در حوزه ناهمسازی در منطقه انجام داد را به نقاط دیگر منتقل کند اما با پاسخی که اخیراً رزمندگان مقاومت به او دادند متوجه این مسئله شد که به شدت نسبت به مسائل امنیتی شکننده است، امکان دفاع از خودش را ندارد و ایجاد روابط آشکار با برخی از کشورهای عربی نمی‌تواند به او کمک کند.

288656

مطالب مرتبط