288206

کارشناس مسائل آمریکا در گفت وگو با پرسون:

واکاوی دلایل خشونت مسلحانه به عنوان جز جدانشدنی جامعه آمریکا

تصویر واکاوی دلایل خشونت مسلحانه به عنوان جز جدانشدنی جامعه آمریکا
خشونت با اسلحه در آمریکا فارغ از مسائل فرهنگی یک بخش سیاسی نیز دارد که آن به قدرت لابی اسلحه در آمریکا که یکی از قدرتمندترین لابی‌های تأثیرگذار در عرصه سیاست داخلی است، برمی‌گردد. علاوه بر این خشونت با اسلحه به متمم دوم قانون اساسی آمریکا که بحث آزادی حمل سلاح است، پیوند خورده است.

علیرضا رضاخواه کارشناس مسائل آمریکا در گفت وگو با پرسون، در خصوص خشونت ادامه‌دار در آمریکا اظهار داشت: خشونت با اسلحه در آمریکا فارغ از مسائل فرهنگی یک بخش سیاسی نیز دارد که آن به قدرت لابی اسلحه در آمریکا که یکی از قدرتمندترین لابی‌های تأثیرگذار در عرصه سیاست داخلی است، برمی‌گردد. علاوه بر این خشونت با اسلحه به متمم دوم قانون اساسی آمریکا که بحث آزادی حمل سلاح است، پیوند خورده است.

رضاخواه تصریح کرد: در دوره‌ای که جمهوری‌خواهان در رأس کار هستند آمار خشونت با اسلحه کم‌تر علنی می‌شود اما زمانی که دموکرات هستند حجم آمارها بیش‌تر نشان داده می‌شود.

وی با اشاره به این‌که فراوانی اسلحه در آمریکا، خشونت با اسلحه را به یک بخش جدی و جدانشدنی از جامعه آمریکا تبدیل کرده است، بیان کرد: این فراوانی اسلحه در کنار مشکلات و گسست‌های جدی که در آمریکا وجود دارد نظیر گسست‌های طبقاتی، اجتماعی، فرهنگی و بومی سبب می‌شود که این اعداد طبیعی به ذهن برسد.

این کارشناس مسائل آمریکا در ادامه تشریح کرد: اگر سه مؤلفه قانون‌گذاری، مباحث فرهنگی و مباحث مربوط به شکاف‌ها و گسست‌های موجود در جامعه آمریکا وجود داشته باشد، این مشکلات و خشونت‌ها قابل مدیریت است یعنی اگر این سه ضلع مثلث با هم تکمیل نشود خشونت‌ها بیش‌تر خواهد شد.

وی همچنین افزود: شکاف‌های قومی، گسست‌های نژادی، اختلاف طبقاتی و فقر گسترده مسائلی هستند که معمولاً تولید خشونت به خصوص خشونت سطح بالا با درگیر شدن اسلحه را در پی دارند.

علیرضا رضاخواه در پایان خاطر نشان کرد: با بررسی آمار کشتار و دلایل نزاع‌ها به سه ضلع این مثلث خواهیم رسید. اگر این سه ضلع با هم تشکیل شوند مشکل در جامعه آمریکا حل خواهد کرد اما اگر تنها به حوزه قانون‌گذاری روی بیاورند به دلیل لابی قوی NRA دچار مشکل خواهند شد و با این یک ضلع نمی‌توانند مشکل را حل کنند.

| 288206

مطالب مرتبط